👈 فروشگاه فایل 👉

نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی سلامت روان سالمندان

ارتباط با ما

... دانلود ...

نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی سلامت روان سالمندان

فصل سوم پایان نامه سلامت روان سالمندان با موضوع بررسی رابطه بین هوش هیجانی وحمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان شهر بندرعباس  می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

45

حجم

168/1022 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

فصل سوم پایان نامه سلامت روان سالمندان با موضوع بررسی رابطه بین هوش هیجانی وحمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان شهر بندرعباس  می باشد. در این فصل از پژوهش، ابتدا به روش تحقیق، بیان جامعه، نمونه و روش نمونه گیری پرداخته و سپس به ابزار پژوهش و اعتبار و روایی ابزار اشاره شده است. پس از آن به نحوه ی اجرای پژوهش و جمع آوری اطلاعات و تحلیل های آماری انجام شده، پرداخته شده است.

3-1 روش تحقیق

پژوهش حاضر در زمره ی تحقیقات همبستگی از نوع پیش بینی (رگرسیون) قرار می گیرد. در این روش پژوهش محقق مداخله ای به عمل نمی آورد، فقط آثار و نتایج حاصل از نقش متغیرها بر یکدیگر را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. در این تحقیقات هدف معمولاً پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک از روی یک یا چند متغیر پیش بین است. چنان چه هدف پیش بینی یک متغیر از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می شود. در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیش بینی است که تغییرات متغیر ملاک را چه به تنهایی و چه مشترکاً پیش بینی می کنند (سرمد و همکاران، 1388).

فهرست مطالب

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 طرح پژوهش 

3-2 جامعه آماری 

3-3 نمونه و روش نمونه گیری 

3-4 روش جمع آوری داده ها و اجرای تحقیق 

3-5 ابزار پژوهش 

الف) پرسشنامه هوش هیجانی شانه 

ب)پرسشنامه حمایت اجتماعی 

ج)پرسشنامه سلامت روان 

3-6روش تجزیه و تحلیل داده ها 

منابع

الف: منابع فارسی 

ب: منابع لاتین 

فهرست جداول

 جدول شماره ی 4-1: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره متغیرهای هوش هیجانی، حمایت اجتماعی، سلامت روان و خرده مقیاس های سلامت روان در پژوهش حاضر 63

جدول 4-2: توزیع سنی شرکت کنندگان در پژوهش 66

جدول 4-3: اطلاعات مربوط به سطح تحصیلات شرکت کنندگان در پژوهش 92

جدول 4-4: ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش 93

جدول 4-5: نتایج تحلیل رگرسیون نقش هوش هیجانی بر سلامت روان 94

جدول 4-6: نتایج تحلیل رگرسیون نقش هوش هیجانی بر نشانه های جسمانی 95

جدول 4-7: نتایج تحلیل رگرسیون نقش هوش هیجانی بر علائم اضطراب 95

جدول 4-8: نتایج تحلیل رگرسیون نقش هوش هیجانی بر اختلال در کنش اجتماعی 96

جدول 4-9: نتایج تحلیل رگرسیون نقش هوش هیجانی بر علائم افسردگی 96

جدول 4-10: نتایج تحلیل رگرسیون نقش حمایت اجتماعی بر سلامت روان 97

جدول 4-11: نتایج تحلیل رگرسیون نقش حمایت اجتماعی بر نشانه های جسمانی 98

جدول 4-12: نتایج تحلیل رگرسیون نقش حمایت اجتماعی بر علائم اضطراب 98

جدول 4-13: نتایج تحلیل رگرسیون نقش حمایت اجتماعی بر اختلال در کنش اجتماعی 99

جدول 4-14: نتایج تحلیل رگرسیون نقش حمایت اجتماعی بر علائم افسردگی 100

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: توزیع سنی شرکت کنندگان در پژوهش 93

نمودار 4-2: اطلاعات مربوط به سطح تحصیلات شرکت کنندگان در پژوهش 93

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت آشنايي با اختيارهاي واقعي و ارزش زمين در مديريت سرمايه گذاري املاک و مستغلات ادبیات نظری و پیشینه تجربی مسیر شغلی یا كارراهه پاورپوینت اخلاق در رسانه های ورزشی بررسی خاصیت گیاه پالایی و قدرت جذب آن در فواصل زمانی مشخص پرسشنامه تاثیر آموزشهای حرفه ای مستمر بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی