👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن

هدف از این پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

50

حجم

166/418 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پروپوزال در مورد پولشویی و با عنوان پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن می باشد.از نظر گردآوری داده یک تحقیق توصیفی غیر آزمایشی است.

تحقیق حاضر با توجه به نتیجه کمی آن یک تحقیق پیمایشی است چرا که به بررسی راههای مبارزه با پولشویی در بانک صادرات می پردازد.همچنین از نظر هدف،از نوع تحقیق کاربردی است، زیرا نتایج آن برای آگاهی مدیران وکارمندان و همچنین مشتریان از روشهای مبارزه با پولشویی کاربرد دارد.از نظر مکانی از نوع تحقیقات میدانی است. زیرا داده های تحقیق با حضور درجامعه و با نمونه آماری و با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسش نامه گردآوری می شود.روش مطالعه دراین تحقیق از نوع مطالعه موردی می باشد چرا که منحصرا از طریق پرسش نامه گرد آوری می شود ومنحصرا در بانک صادرات این تحقیق صورت گرفته است.

فهرست مطالب 

چکیده    1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1-مقدمه    3

1-2-بیان مسئله    5

1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق    6

1-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق    7

1-5-اهداف تحقیق    8

1-5-1-هدف کلی    8

1-5-2-  اهداف ویژه:    8

1-5-3-اهداف کاربردی:    8

1-6-فرضیه های تحقیق    9

1-6-1-فرضیه اصلی :    9

1-6-2-فزضیه های فرعی:    9

1-7-روش تحقیق    9

1-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق    10

1-9-روش نمونه گیری    10

1-10-ابزار گردآوری داده ها    11

1-11-تعريف واژه‏ها    11

روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه    123

3-2-قلمرو تحقيق    124

3-2-1-قلمرو موضوعی تحقیق    124

3-2-2-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق    124

3-3-روش نمونه گیری    124

3-4-تعیین حجم نمونه    125

3-5-ابزار گردآوری داده ها    126

3-6-بررسی پایایی    126

3-7-رابطه بین سوالات پرسش نامه و فرضیات تحقیق    128

3-8-تعيين روايي    130

3-9-روش تحقیق    130

3-9-1آزمون کلموگروف- اسمیرنوف    131

3-9-2ضریب همبستگی اسپیرمن    132

3-9-3  ضریب همبستگی پیرسون    133

3-9-4  رگرسیون خطی    134

3-9-5  آزمون فریدمن    137

منابع    

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت کينز در مقابل مدل قديم کلاسيک اقتصادي پاورپوینت بررسی فایروال یا دیواره آتش طرح درس سالیانه تربیت بدنی (ویژه اساتید دانشگاه) مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های جنسی 58 صفحه جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن