👈 فروشگاه فایل 👉

حمایت کیفری شکلی از زنان قربانی خشونت

ارتباط با ما

... دانلود ...

حمایت کیفری شکلی از زنان قربانی خشونت

هدف از این پایان نامه بررسی حمایت کیفری شکلی از زنان قربانی خشونت می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

54

حجم

58/473 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

اگرچه در یک سیاست جنایی سنجیده اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از ارتکاب جرم به مرحله اجرا در می آید و قانونگذار نیز بایستی به گونه ای عمل نماید که با وضع قوانین حمایتی و بازدارنده از زنان حمایت نماید اما به یقین قوانین خوب نیازمند مجریان خوب  می باشد و صرف اصلاح قوانین نمی تواند موجب حمایت از زنان در برابر خشونت گردد لذا باید علاوه بر پیش بینی کیفر تدابیر حمایتی کیفری از زنان بزه دیده به گونه ای تدارک دیده شود که با یک دادرسی سریع و ساده بزه دیده مدار احقاق حقوق صورت گیرد.

پس از وقوع خشونت، زن خشونت دیده از یک سو نیازمند عملکرد پویای نهادهای عدالت کیفری است تا با کارکردی مثبت و بر اساس آموزه های بزه دیده شناسانه پیرامون شرایط ویژه دوران آسیب پذیری ساز و کارهایی را اتخاذ نماید که بدون هرگونه پیش داوری مغرضانه و جنسیت مآبانه امکان حمایت واقعی و قطعی را نسبت به او مهیا سازد و از سوی دیگر زن بزه دیده همچنان از تکاپوی موثر نهادهای دولتی و غیر دولتی فعال در امور زنان خشونت دیده بی نیاز نشده و چشم انتظار مساعدت ایشان بخصوص در جریان فرایند قضایی، روند جبران خسارتها و نظارتهای مستمر جهت پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه را پیگیری نماید.

جرم شناسان، حقوقدانان و سیاست مداران و دولتمردان کماکان قربانی مستقیم جرم و افراد تحت تکفل وی را که به هر دلیلی بزه دیدگی را تجربه کرده باشند شایسته و مستحق حمایت و کمک های مادی و معنوی و روانی دولت و جامعه مدنی می دانند و معتقدند که از یک سو، در فرایند رسیدگی کیفری و جهت گیریهای قضایی در زمان آغاز تعقیب کیفری، محاکمه و تعیین مجازات باید بهاء و ارزش بیشتری به نظرات و خواسته های وی داده شود و از سوی دیگر، همچون بزهکار، مشمول برنامه های درمان و باز پروری اجتماعی قرار بگیرد، زیرا از نظر مادی و معنوی، و به ویژه روانی خصوصاٌ در جرایم خشونت آمیز و جنسی محتمل خسارات و اختلالاتی شده است.   

بنابراین حقوق بزه دیده در این سه مرحله قابل تصور است.

اول: بلافاصله پس از وقوع جرم

دوم: در مرحله تحقیقات پلیس

سوم: در مرحله محاکمه کیفری       

فهرست مطالب

حمایت کیفری شکلی از زنان قربانی خشونت

فصل اول : تدابیر حمایتی در مرحله تحقیقات پلیسی  

مبحث اول :  تشکیل پلیس زن و تعقیب فوری 

گفتار اول : تشکیل پلیس زن

گفتار دوم : لزوم تعقیب فوری

مبحث دوم :  رعایت حقوق زنان بزه دیده 

گفتار اول : اطلاع رسانی و تفهیم حقوق زنان بزه دیده

گفتار دوم : تامین امنیت زنان بزه دیده

گفتار سوم : معرفی زنان بزه دیده به مراکز مشاوره و درمانی

فصل دوم : تدابیر حمایتی در مرحله دادرسی کیفری 

مبحث اول : حمایت از زنان در مرحله بررسی پزشکی قانونی

گفتار اول :  شناسائی انواع بزه دیدگی زنان 

گفتار دوم : استفاده از تیم های پزشکی قانونی 

گفتار سوم : لزوم پذیرش بزه دیدگان بلافاصله پس از وقوع جرم 

مبحث دوم : حمایت از زنان در مرحله محاکمه کیفری 

گفتار اول : لزوم مداخله اشخاص شایسته در محاکمه زنان 

بند اول : استفاده از قضات زن 

بند دوم : استفاده از وکلای معاضدتی در خشونت های جنسی

بند سوم : تخصیص شعب دادگاه به خشونت های جنسی 

بند چهارم : استفاده  دادگاه از مشاوران قضائی  و مدد کاران اجتماعی   

گفتار دوم : رعایت حقوق زنان قربانی خشونت در روند رسیدگی به پرونده

بند اول : آگاه سازی بزه دیده از روند رسیدگی به پرونده

بند دوم : مشارکت دادن ویژه بزه دیده در فرایند  رسیدگی 

بند سوم : تامین امنیت بزه دیده 

بند چهارم : جلوگیری از اطاله دادرسی

بند پنجم : لزوم جبران خسارت بزه دیده 

گفتار سوم : میانجیگری 

منابع و ماخذ

👇محصولات تصادفی👇

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خشونت خانوادگی ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله و انطباق آن با عقود شناخته شده خلاصه کتاب مقالاتی درباره دین - گئورك زيمل پاورپوینت بررسی زیبایی شناسی در معماری آسیب شناسی فرهنگ حجاب و روشهای پیشگیرانه برای بدحجابی