👈 فروشگاه فایل 👉

نقد دلايل نظريه لزوم قطعى ثمن و ارائه علل نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقد دلايل نظريه لزوم قطعى ثمن و ارائه علل نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن

هدف از این تحقیق نقد دلايل نظريه لزوم قطعى ثمن و ارائه علل نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

44

حجم

56/445 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

از مشهورات در فقه، لزوم تعيين قطعى ثمن و علم طرفين به آن در هنگام انعقاد قرارداد بيع است; بطورى كه اگر چنين امرى محقق نباشد، بيع باطل است. در مقابل اين راى، گروهى بر آنند كه دست كم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بيع نيست.در مقاله حاضر اين سخن مطرح و مستدل شده است كه افزون بر تعيين قطعى و نهايى ثمن، توافق بر روش تعيين ثمن نيز مصحح بيع است.

به عبارت ديگر «تعيين مكانيزم تعيين ثمن، نيز از مصاديق تعيين ثمن است.»مقاله، نخست دلايل نظريه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحت‏بيع - را تقرير و نقد مى‏كند و سپس دلايل نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن را ارايه و تثبيت مى‏نمايد.

فهرست مطالب

بیع با ثمن شناور در فقه    1

طرح موضوع    3

تاريخچه موضوع    4

گفتار نخست    6

دلايل اين نظريه    6

1 - نقل اقوال    6

بند اول - فقهاى شيعه    6

بند دوم - فقيهان اهل سنت و جماعت    7

2 - تقرير ادله اين نظريه    8

الف - اجماع فقها    8

ب - روايت نبوى مشهور «نهى النبى عن بيع الغرر»    9

ج - روايات خاصه    10

3 - نقد و بررسى ادله اين نظريه    10

الف - بررسى اجماع فقها    10

ب - بررسى روايت «نهى النبى عن بيع الغرر»    12

بحث‏سندى    12

بحث دلالى    13

اول - معناى لغوى «غرر»    13

دوم - «غرر» در متون فقهى و اصطلاح فقيهان    14

سوم - رابطه «غرر» و «جهل‏»    15

چهارم - نتيجه بحث دلالى    16

پنجم - عدم تحقق هيچ يك از معانى سه گانه غرر در موضوع مورد بررسى    16

ششم - اثر پيش بينى حق فسخ در بيع با ثمن قابل تعيين    18

ج - بررسى روايات خاصه    19

چكيده گفتار يكم    20

گفتار دوم نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن    20

دلايل اين نظريه    21

1 - نقل اقوال و تقرير ادله    21

بند اول: فقيهان شيعه    21

1- ابن جنيد اسكافى (92)    21

2- شيخ يوسف بحرانى (95)    21

3- مرحوم آيت الله العظمى خويى    24

بند دوم: فقهاى اهل سنت و جماعت    26

2 - نقد و بررسى ادله    27

1- بررسى سخن ابن جنيد اسكافى    27

2- بررسى سخن شيخ يوسف بحرانى    28

3- بررسى سخن آيت الله العظمى خويى    32

4- بررسى سخن ذكر شده از اهل سنت و جماعت    32

5- بهره‏اى ديگر از صحيحه رفاعه    33

چكيده گفتار دوم    34

منابع

👇محصولات تصادفی👇

مباني نظري موضوع هوش معنوي پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت معنوی 43 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نارسایی هیجانی 45 صفحه چگونگی و میزان تاثیر جهل بر وضعیت عقد و قصد متعاملین رابطه آنها