👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها

هدف از این مبانی نظری عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

175

حجم

284/239 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در این بررسی سعی شده است ابتدا به شناخت عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان پرداخته و سپس با استفاده از نظرات مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران به اولویت بندی این عوامل مدیریتی مورد نیاز مدیران در انجام وظایف مدیریتی اقدام شود.

طبق توضیح بالا اهداف اصلی (فصل دوم) پایان نامه عبارتند از:

الف) شناخت وبه کارگیری عوامل مدیریتی مختلف موثر در بهره وری سازمان.

ب) تعیین موثرترین عامل مدیریتی در بهره وری سازمان.

در تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری نظرات متفاوتی وجود دارد و هر یک از دانشمندان و صاحبنظران عواملی را به عنوان عامل مؤثر مشخص کرده اند و به طور اجمال عواملی چون آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ارتقاء انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر، عوامل مدیریتی ٬ ایجاد زمینه های مناسب بطور ابتکار و خلاقیت مدیران و کارکنان، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق، وجدان کاری و انضباط اجتماعی تحول در سیستم و روشها که نقش حساس و کلیدی دارند، تقویت حاکمیت و تسلط سیاستهای سازمان بر امور، صرفه جوئی به عنوان وظیفه ملی در بهره وری مؤثر می باشد.

فهرست مطالب

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه    12

بهره وری چیست؟    13

جمع بندی از تعاریف بهره وری    18

برداشتهای نادرست از بهره وری    18

جلوه ها، انواع، سطوح و ارکان بهره وری    21

بهره وری از دیدگاه قرآن    24

راهبردهای بهره وری    25

عوامل موثر در افزایش سطح بهره وری    33

عوامل ساختاری سازمان و بهره وری    51

اهمیت منابع انسانی و دیدگاه های نوین    53

بهره وری در ایران    55

نقش مدیریت در بهبود بهره وری    59

مدیریت چیست و چگونه تعریف می شود؟    61

عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری    65

عوامل برنامه ریزی    66

عوامل سازماندهی و به کارگیری نیروی انسانی    79

عوامل رهبری    101

عوامل نظارتی    111

عوامل هماهنگی    115

نظام سلامت    119

شاخصهای سلامت    123

پیشینه تحقیق     124

پیشینه تحقیق در ایران    124

پیشینه تحقیق در جهان    131

جمع بندی    134

شکل مفهومی    140

منابع   

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مشخصات کالبدی فضاهای ورزشی (کف پوش دیواروسقف) (فصل چهارم کتاب شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی) پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 4 (ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي) مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک کشاورزی با DEA پرسشنامه ارزیابی علل تاثیرگذار بر وفاداری مشتریان بیمه پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی