👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان خواهی 49 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان خواهی 49 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان خواهی بصورت جامع و کامل با 49 صفحه ورد برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

49

حجم

179/995 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان خواهی می باشد که در بخش اول بصورت جامع چارچوب نظری هیجان خواهی مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش دوم پیشینه هیجان خواهی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرند. هیجان خواهی را می توان به عنوان نیاز به تنوع جویی در دریافت های حسی و شورانگیز جدید و تمایل به پذیرش خطرات جسمانی و اجتماعی به منظور کسب تجربه های مشابه تعریف کرد(زاکرمن، ۱۹۷۹).

هیجان خواهی صفت شخصیتی است که ابتدا توسط آیزنک ۱توصیف شد. به نظر آیزنک فرد برون گرا، علاقمند به تعامل اجتماعی است، دوستان فراوانی دارد، هیجان طلب است و بصورت تکانشی عمل می کند(آیزنگ ۱۹۹۱).همچنین هیجان خواهی، ویژگی ای از رفتار انسانی است که با نیاز به احساس های متفاوت و اشتیاق برای پذیرش خطرات جسمی و اجتماعی این تجارب، تعریف می شود(ریو، جان مارشال۲۰۰۱). زاکرمن و همکاران( به نقل از ابوالقاسمی، ۱۳۸۴) بین هیجان خواهی با تمایلات جنایت کارانه و رفتارهای ضد اجتماعی، پرخاشگری، بی انضباطی و تکانشگری ارتباط مثبت و معناداری بدست آورده اند(ابوالقاسمی، ۱۳۸۴).

نمونه پیشینه هیجان خواهی

مورگان، گاستون و ماک ۳(۲۰۰۶) در مطالعه ای سلامت معنوی، سازگاری مذهبی و کیفیت زندگی زنان آمریکایی آفریقایی تبار که در مرحلۀ درمان سرطان سینه قرار داشتند را مورد بررسی قرار دادند. تحلیل داده ها نشان داد که این زنان سازگاری مذهبی مثبت تری داشتند و بین سلامت معنوی و حوزه های کیفیت زندگی جسمانی، هیجانی و عملکرد رابطۀ معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب

1- ۸-1 تعاریف مفهومی    ۶

1-۸-1-1 هیجان خواهی

1-۸-2 تعاریف عملیاتی

1-۸-2-2 هیجان خواهی :    

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش هیجان خواهی    ۹

2-1 مقدمه    ۱۰

2-2 مبانی نظری هیجان خواهی    ۱۰

2-2-1 هیجان خواهی:    ۱۰

2-2-۱-۱ نظریه های هیجان خواهی    ۱۲

2-2-۱-۱-۱ نظریۀ جیمز لانگه    ۱۲

2-2-۱-۱-2 ديدگاه جدید    ۱۳

2-2-۱-۱-۳ نظریۀ هیجان های متمایز    ۱۳

2-2-۱-۱-۴ فرضیۀ بازخورد صورت    ۱۳

2- ۲- ۱-۲ مبنای هیجان خواهی    ۱۴

2-2-۱-۲-۱ هیجان و ماجراجویی    ۱۴

2-2-۱-۲-۲ جستجوی تجربه    ۱۴

2-2-۱-۲-۳ عدم بازداری    ۱۴

2-2-۱-۲-۴ حساسیت نسبت به کسالت    ۱۴

2-2-۱-۳ ویژگی های افراد هیجان خواه    ۱۵

2- ۲-۱-۴ مبنای زیستی هیجان خواهی    ۱۶

2-3 مروری بر تحقیقات هیجان خواهی ۲۶

2-3-1 تحقیقات انجام شده هیجان خواهی در داخل کشور    ۲۶

2-3-2 تحقیقات انجام شده هیجان خواهی در خارج کشور    ۳۱

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت امنيت سيستم هاي اطلاعات حسابداري پاورپوینت تحلیل فضای شهری محله تهران ویلا پاورپوینت بررسی حمام گنجعلی خان کرمانی - معماری اسلامی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازده سهام 32 صفحه ارائه الگوی معین و مناسب و استاندارد برای هزینه های تعمیر و نگهداری ماشینهای کشاورزی