👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

هدف از این پاورپوینت حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

26

حجم

0/123 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

ppt

توضیحات کامل

دانلود پاورپوینت پایان نامه رشته حقوق خصوصی

حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

چکیده : 

انتقال سهم الشركه ممكن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی واقع شود، انتقال قراردادی سهم الشركه، همانند سایر عقود و قراردادها با دخالت دو اراده و توافق آنها صورت می‏گیرد و انتقال قهری یا غیر قراردادی سهم الشركه، به حكم قانون واقع می‏شود و اراده سهامدار و رضایت او نقشی در انتقال ندارد. از مقایسه انتقال سهم الشرکه با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهم الشرکه را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهم الشرکه، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال، کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهم الشرکه را می توان در قالب های مزبور قرار داد.در شرکت های تعاونی، انتقال سهم الشرکه به اعضاء و غیر اعضاء واجد شرایط، مجاز است، لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد.

موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهم الشرکه، عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم الشرکه که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم الشرکه می گردد.

انتقال سهم الشرکه که به وسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود، دارای آثار حقوقی متعددی است، اهم این آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهم الشرکه و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه و متقابلاً پرداخت قیمت سهم الشرکه و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم الشرکه توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باشد.

کلید واژگان :

سهم الشركه

شرکت تعاونی

انتقال قهری سهم الشركه

ماهیت حقوقی سهم الشركه

انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشركه

"فهرست مطالب"

                                    

چکیده............................................................................................................................................1

فصل اول : مقدمه...........................................................................................................................2

الف - بیان مساله......................................................................................................................................3

ب - پرسش های تحقیق..........................................................................................................................6

ج - فرضیه های تحقیق............................................................................................................................7

ح - اهداف تحقیق...................................................................................................................................7

د - سوابق تحقیق.....................................................................................................................................8

ز - اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................10

فصل دوم : شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی......................................................12

مبحث اول : انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی................................................................16

گفتار اول : انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشركه................................................................................20

گفتار دوم : انتقال قهری سهم الشركه......................................................................................................22

مبحث دوم : شرایط عمومی انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی........................................25

مبحث سوم : شرایط اختصاصی انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی .................................27

مبحث چهارم : عوض انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی.................................................29

گفتار اول : سهم الشركه و جنبه مادی آن................................................................................................29

گفتار دوم : جنبه غیر مادی سهم الشركه..................................................................................................31

گفتار سوم : قیمت سهم الشركه...............................................................................................................32

گفتار چهارم : انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم الشركه.....................................................................33

مبحث پنجم : عضویت در شرکت تعاونی.....................................................................................39

گفتار اول : عضو شرکت تعاونی.............................................................................................................39

گفتار دوم : خروج از عضویت شرکت تعاونی....................................................................................... 40

گفتار سوم : مرجع تصمیم گیری اخراج عضو.........................................................................................43

گفتار  چهارم : اخراج عضو به علت ترك عضویت................................................................................43

مبحث ششم : مقایسه قرارداد انتقال سهم الشركه با عقود و قراردادهای مشابه...............................44

فصل سوم : آثار انتقال سهم الشركه در شرکت‏های تعاونی...........................................................52

مبحث اول : آثار انتقال سهم الشركه نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه.........................................53

گفتار اوّل : وظایف و تكالیف انتقال دهنده.............................................................................................53

بند اول : تسلیم اوراق سهم الشركه و اسناد انتقال.................................................................................. 54

بند دوم : اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشركه........................................................................54

گفتار دوم : وظایف و تكالیف منتقل الیه.................................................................................................58

بند اول : تادیه قیمت سهم الشركه...........................................................................................................58

بند دوم : پرداخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم الشركه...........................................................59

مبحث دوم : انتقال مالكیت سهم الشركه در شركت های تعاونی...................................................59

گفتار اول : حدود و قلمرو مالكیت سهم الشركه.....................................................................................60

گفتار دوم : انتقال تعهدات ناشی از سهم الشركه.....................................................................................61

گفتار سوم :  انتقال قسمتی از سرمایه شركت..........................................................................................62

مبحث سوم: آثار انتقال سهم الشركه نسبت به اشخاص ثالث........................................................64

مبحث چهارم : آثار انتقال سهم الشركه نسبت به شركت های تعاونی............................................66

گفتار اول : ثبت انتقال در دفاتر شركت...................................................................................................67

گفتار دوم : الحاق منتقل الیه به شركت....................................................................................................68

مبحث پنجم : ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات انتقال سهم الشركه در شرکت های 

فصل چهارم : نتیجه گیری

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت برنامه ريزي سود و اهرم هاي مالي پاورپوينت آشنايي با استانداردهاي بين المللي و الگوهاي مصرف پرسشنامه جهت گیری منفی نسبت به مشکل (NPOQ) مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی با توسعه سازمانی