👈 فروشگاه فایل 👉

مباني نظري و پيشينه پژوهش مهارت هاي مديران آموزشي

ارتباط با ما

... دانلود ...

مباني نظري و پيشينه پژوهش مهارت هاي مديران آموزشي

مباني نظري و پيشينه پژوهش مهارت هاي مديران آموزشي در 67 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

مشخصات فايل

تعداد صفحات

67

حجم

0/78 کيلوبايت

فرمت فايل اصلي

docx

توضيحات کامل

مباني نظري و پيشينه پژوهش مهارت هاي مديران آموزشي در 67 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc 

کامل و قابل ويرايش

شامل مباني نظري و پيشينه تحقيق

شامل منابع داخلي و خارجي

منبع نويسي استاندارد 

بخشي از مباني نظري: 

مديريت از نظر لغوي يعني اداره كردن و مدير اسم فـــاعل از مصدر اداره، به معني اداره كننده است. به عبارتي مدير يعني گرداننده و مديريت يعني گرداندن يك سازمان در جهت اهداف آن. معمولاً واژه­ي مديريت با معاني مختلف به كار برده مي شود. به عنوان مثال، گاهي ممكن است مديريت به فرايندي اشاره داشته باشد كه مديران در جهت تحقق اهداف سازماني آن را پي گيري مي كنند(پرداختچي،1372: 8 -7).

بخشي از تحقيقات انجام شده:

نوربخش(1383) تحقيقي تحت عنوان : بررسي مهارت هاي موجود مديران دبيرستان هاي دخترانه شهر اصفهان و مقايسه­ي آن با مهارت هاي مورد نياز مديران آموزشي انجام داده و نتايج زير را بدست آورده است:

انطباق زيادي بين مهارت هاي موجود مديران با مهارت هاي مورد نياز آن ها وجود دارد که اگر بخواهيم ميزان برخورداري مديران از مهارت هاي شش گانه را رتبه بندي کنيم، ترتيب برخورداري آن ها بدين گونه است: مهارت ارتباطي، مهارت انساني، مهارت فني(حرفه اي)، مهارت مديريت زمان، مهارت تصميم گيري و مهارت ادراکي. به عبارت ديگر ، برخورداري مديران از مهارت هاي ارتباطي، انساني و حرفه اي در سطح بالاتري نسبت به مهارت مديريت زمان و تصميم گيري قرار دارد و مديران از مهارت ادراکي کمتري نسبت به ساير مهارت ها برخوردارند که البته با توجه به بحث ارزش نسبي مهارت ها که وجود مهارت انساني و ارتباطي را براي مديران سطوح پايين تر، پراهميت تر از مهارت ادراکي مي داند، ترتيب فوق معقول به نظر مي رسد.

لوتانز و همكارانش (1988، نقل از رابينز، 1377) بر روي بيش از 450 مدير تحقيق كردند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه همه­ي مديران به چهار دسته از فعاليت هاي زير مشغول اند:

مديريت سنتي : تصميم گيري، برنامه ريزي و كنترل

ارتباطات: مبادله اطلاعات و انجام كارهاي ارتباطي

مديريت منابع انساني: ايجاد انگيزه در ديگران، اجراي مقررات انضباطي، حل مسأله تعارض، تأمين نيروي انساني و آموزش دادن به كاركنان

ايجاد شبكه: جامعه پذيري (توجيه كاركنان)، سياست بازي و ايجاد رابطه متقابل با افراد و نهادهاي خارج از سازمان.

به طور كلي، متوسط مديران 32%  از وقت خود را صرف فعاليت هاي سنتي، 29% را صرف ارتباطات، 20% را صرف فعاليت هاي مربوط به منابع انساني و 19% را صرف امور مربوط به شبكه هاي كاري مي نمايند. ولي مقدار زمان و كوششي كه مدير صرف اين چهار نوع فعاليت مي كند تا حد زيادي در سازمانهاي مختلف فرق مي كند، مدير موفق در مقايسه با مدير اثربخش (يعني مديري كه عملكرد او، از نظر كمي و كيفي خوب بوده و از نظر تأمين رضايت شغلي كاركنــان و ايجاد تعهد در آنان به نتايج ملمـوسي دست يافته است) به شيوه اي متفاوت عمل مي كنند. مديري كه وقت و نيروي بيشتري در زمينه  ايجاد شبكه به مصرف مي رساند، موفق تر است و مديري كه وقت و نيروي زيادي صرف مديريت منابع انساني مي نمايد چندان موفق نخواهد بود. اگر مديري وقت زيادي را صرف امور ارتباطات كند و كمترين وقت و نيرو را براي امور شبكه هاي كاري نمايد اثربخش تر خواهد بود. اين تحقيق نشان داد يك مدير به طور متوسط 20 تا 30 % وقت خود را صرف چهار فعاليت زيرمي كند: مديريت سنتي، ارتباطات، مديريت منابع انساني و شبكه هاي كاري، ولي تأكيدي كه يك مدير موفق بر هر يك از اين نوع فعاليت ها مي نمايد با تأكيدهاي مدير اثربخش متفاوت است. در واقع، معمولاً تأكيدهاي اين دو مدير جهت عكس يكديگر است( رابينز، 1377 : 12ـ11).

ليكرت بعد از تحقيقات زيادي كه انجام داد، به اين نتيجه رسيد كه سرپرستي به شيوه­ي دموكراتيك بيش از نظارت توأم با تهديد و فشار نتيجه مطلوب مي دهد و مدير موفق كسي است كه توسط كاركنان به عنوان دوست و پشتيبان شناخته شده است. (پرهيزگار، 1368 :110).

فهرست مطالب:

پيشينه­ ي نظري

2-1. تعاريف مديريت از ديدگاه صاحب نظران 

2-2. پيشينه و تاريخچه­ ي مديريت

2-2-1. اصول بنيادي مديريت

2-2-2. سيري در تاريخچه مديريت

2-3.  نظريه هاي عمومي مديريت

2-4.  وظايف و كاركردهاي مديران

2-5. وظايف مديران سازمان هاي اداري و آموزشي

2-6. شيوه‌ي‌ انتخاب‌ مديران‌ آموزشي

2-7. نحوه‌ ي انتخاب‌ و انتصاب‌ مديران‌ آموزش‌ و پرورش‌ در ايران

2-8. انتخاب‌ و انتصاب‌ صحيح‌ مديران‌ و فوايد آن

2-9. مهارت هاي مورد نياز مديران از ديدگاه انديشمندان جهان

2-9-1. مهارت ادراكي

2-9-2. مهارت انساني

2-9-3. مهارت فني

2-9-4. مهارت حرفه اي

2-10. ارزش نسبي مهارت ها در رده هاي مديريت

2-11. اثربخشي و کارايي: مفهوم، تعريف، رابطه

2-12. اثربخشي و کارايي مديران آموزشي

2-13. مدل مفهومي يا چارچوب اصلي طرح

بخش دوم: پيشينه­ي تحقيقاتي

تحقيقات داخلي

تحقيقات خارجي

فهرست منابع

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله تاثير درختان بر خرد اقليم و آلودگي هوا در يک شهر گرمسير ترجمه مقاله كسب ارزش از طریق مدیریت دانش پاورپوینت بررسی معماری باروك پرسشنامه استاندارد سواد سلامت (منتظری و همکاران، 1393) اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی