👈 فروشگاه فایل 👉

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش واقعیت درمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش واقعیت درمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق واقعیت درمانی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

47

حجم

100/999 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش واقعیت درمانی عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

-تعاریف نظری واقعیت درمانی:

     تعریف واقعیت درمانی كه مبدع آن گلاسر ( 1986 ) است از بسیاری جهات به گشتالت درمانی و درمان مراجع - محوری شباهت دارد . در همه ی نظریه های یاد شده نحوه ی دریافت واقعیت از سوی مراجع و شیوه ی ارزشیابی درونی او از واقعیت مورد تاكید قرار می گیرد . واقعیت واژه ای است که دربرگیرنده رفتار کنونی فرد است. گلاسر از واقعیت یک دیدگاه پدیدارشناختی ندارد.(گلاسر،1986)

تعریف عملیاتی واقعیت درمانی :

در این پژوهش منظور از واقعیت درمانی برنامه هایی است که طی 8 جلسه (ارتباط ودرگیری عاطفی - توجه وتأكید بررفتاركنونی ونه براحساسات  - تأكید بر زمان حال - قضاوت ارزشی - تهیه ی طرح وبرنامه - تعهد به انجام برنامه - نپذیرفتن هرگونه عذروبهانه - حذف تنبیه ) در پژوهش انجام گرفته شده است.

واقعیت درمانی بر رفتار فعلی تاكید دارد و لذا به تاریخچه گذشته ی مراجع تكیه نمی كند . وقتی مشاور از این رویكرد استفاده می كند، برای مراجع نقش معلم و سرمشق را ایفا می نماید . واقعیت درمانی بر این فرض مبتنی است كه در سراسر زندگی، یك نیاز روانی وجود دارد : نیاز به هویت كه شامل نیاز به احساس منحصر به فرد بودن، مجزا بودن و متمایز بودن است . نیاز به هویت به عنوان محرك رفتار، در تمام فرهنگ ها عمومیت دارد . واقعیت درمانی مبتنی بر این پیش بینی است كه مراجع مسئولیت شخصی سلامت خود را خواهد پذیرفت . قبول این مسئولیت به یك معنا، به شخص برای حصول استقلال و یا بلوغی كمك می كند كه نتیجه ی آن اتكاء به حمایت درونی خود اوست. با اینكه بنا به بسیاری از نظریه های مشاوره ، لزومی ندارد كه مشاور متعهدانه عمل كند ، اما واقعیت درمانگر ، مراجع را به صورت عمل مسئولانه تحسین می كند و اگر عمل او مسئولانه نباشد ، مشاور عدم تایید خود را نشان می دهد .

فهرست مطالب

تعریف نظری واقعیت درمانی

تعریف عملیاتی واقعیت درمانی

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد واقعیت درمانی

302-4-واقعیت درمانی

302-4-1-تاریخچه واقعیت درمانی

312-4-2- واقعیت درمانی و مفهوم آن

352-4-3-تعریف واقعیت درمانی

362-4-3-1-نیاز اول(پیوند عاطفی دوسویه)

372-4-3-2-نیاز دوم (احساس ارزشمندی) 

382-4-4-مقایسه نظریه‌ها

382-4-4-1-نظریه‌های درمانی سنتی (مخالف) 

392-4-4-2-نظریه واقعیت گرایانه

392-4-4-3-عناصر اصلی نظریه واقعیت درمانی

402-4-4-4- اصول اساسی نظریه واقعیت درمانی

402-4-4-5- عوامل مؤثر در رشد (درمان) 

412-4-5-خلاصه‌ای از نظریات مرتبط

452-4-6-تفاوت واقعیت درمانی با روانکاری فروید

462-4-7-انتظار از واقعیت درمانی یا هدف

462-4-8- فرآیند درمان

472-4-9-نتایج مثبت بکارگیری روش واقعیت درمانی 

482-4-10-فرایند درمان

492-4-11-اصول واقعیت درمانی

512-4-12-ویژگی های دیگر واقعیت درمانی

522-5-پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق

 تحقیقات انجام شده خارجی

تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت معیاری برای کیفیت تصمیمات پاورپوینت بررسی فرآیندهای شکل دهی فلزات پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس با نمره گذاری و خرده مقیاس ها پاورپوینت لاكتات و فعاليت بدني مقاله ترجمه شده رشته مکانیک و مواد با عنوان مدل ساختار مایع تعاملی برای نانو لوله های کربنی با در نظرگرفتن اثر اندازه‎ ‎نانو جریان و نانو ‏ساختار