👈 فروشگاه فایل 👉

انواع کمال گرایی و بررسی رویکردهای مربوط به آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

انواع کمال گرایی و بررسی رویکردهای مربوط به آن

هدف از این پایان نامه انواع کمال گرایی و بررسی رویکردهای مربوط به آن می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

70

حجم

100/75 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه انواع کمال گرایی و بررسی رویکردهای مربوط به آن می باشد.

رایس و دیلوو کمال گرایی را به دو نوع مثبت و منفی تقسیم کردند و کمال گرایی مثبت همبستگی معناداری با معیارهای شخص بالا، عملکرد مطلوب سازگاری مثبت، واقع بینی و پذیرش محدودیت های شخصی دارد. در حالی که افراد با کمال گرایی منفی مرتکب اشتباهات اساسی می شوند و دارای سطوح بالایی از خودتردیدی و خود انتقادی می باشند که این عوامل پیش بینی کننده پیامدهای روانشناختی منفی از جمله اضطراب افسردگی، فقدان عزت نفس و شرم درونی می باشند.

تری ـ شورت و همکاران نیز براساس یک تقسیم بندی بهنجار ـ نوروتیک کمال گرایی در چارچوب یک الگوی نظری دو نوع کمال گرایی مثبت و منفی را متمایز کردند. کمال گرایی مثبت به آن دسته از شناخت ها و رفتارهایی اطلاق می شود که با هدف کسب موفقیت و پیشرفت های سطح بالا به منظور دستیابی به پیامدهای مثبت است و کمال گرایی منفی به شناخت ها و رفتارهایی گفته می شود که هدف آن کسب موفقیت ها و پیشرفت های سطح بالا به منظور اجتناب یا فرار از پیامدهای منفی است. از آنجا که فرد کمال گرا برای رسیدن به معیارهای خود تلاش می کند و این تلاش روی پیشرفت او تأثیر می گذارد، کمال گرایی به عنوان مفهوم اصلی در درک تفاوت های فردی در حیطه عملکرد تحصیلی در نظر گرفته می شود(هانچان، 2010).

فهرست مطالب

تعریف نظری و عملیاتی کمال گرایی

تعریف نظری کمال گرایی

تعریف عملیاتی کمال گرایی

2 –1-1. مفهوم کمال گرایی    4

2 -1-2. رویکردهای کمال گرایی    6

2-1-2-1. نظریه زیگموند فروید(1939-1856)    6

2-1-2-2. نظریه کارن هورنای(1952-1885)    7

2-1-2-3. نظریه آلفرد آدلر( 01937 -1870)    9

2-1-2-4. نظریه کارل راجرز(1987-1902)    10

2-1-2-5. نظریه اریک اریکسون)1990-1902)    11

2-1-2-6. نظریه آلبرت بندورا(1925)    12

2-1-2-7. نظریه گوردون آلپورت(1967-1897)    13

2-1-2-8. نظریه عقلانی عاطفی الیس(1913)    13

2-1-2-9.  نظریه فریتزپرلز(1970-1893)    15

2-1-2-10. نظریه آبراهام مزلو    16

2-1-2-10-1. ویژگی افراد خود شکوفا    18

2-1-2-10-2. کمال گرایی از دیدگاه اسلام    19

2–1-3. رویکردهای درمانی    19

2–1-3-1. رویکرد شناخت درمانی    19

2–1-3-1 -1. تغییر دادن طرحواره ناسازگار    22

2–1-3-2. رویکرد درمانی روانکاوی    23

2–1-3-3 رویکرد درمانی انسان گرا    24

2–1-3-4. رویکرد گشتالت درمانی    25

2–1-3-5.  رویکرد رفتار درمانی عقلانی عاطفی    26

2–1-3-6.  دیدگاه بلت در باره درمان کمال گرایی    27

2–1-4. ابعاد کمال گرایی    28

2–1-5. انواع کمال گرایی    34

2–1-5-1  هاماچک(1978)    34

2–1-5-1-1. کمال گرایی بهنجار    34

2–1-5-1 -2. کمال گرایی روان رنجور    35

2–1-5- 2.تری ـ شورتو همکاران (1995)    36

2–1-5-3. رایس و دیلوو (2002)    36

2–1- 6 . ویژگی های افراد کمال گرا    37

2–1-7. علل کمال گرایی    38

2- 1-8.  دانش آموزان کمال گرا    39

2-1-9.  عوامل خانوادگی مؤثر در ایجاد کمال گرایی    40

2 –2. بررسی تحقیقات انجام شده    41

الف) پژوهش های مرتبط با باورهای معرفت شناختی    41

ب) پژوهش های  مرتبط با باورهای معرفت شناختی و متغیرهای مربوطه.    49

2-3. جمع بندی    56

سؤالات تحقیق    58

منابع فارسی    60

منابع انگلیسی    66

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی تاریخ شهر و شهرسازی در ایران گزارش كارآموزی اقتصاد در اداره دارایی پروتکل درمانی مهارت های هوش هیجانی همراه با تمرین های فوق العاده بررسی میزان آسیب پذیری سیستم بادبندی خارج از محور در سازه فولادی و روشهای بهبود آن منبع تغذیه بدون وقفه