👈 فروشگاه فایل 👉

ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعهد شغلی مدیران آموزشی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعهد شغلی مدیران آموزشی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد شغلی مدیران آموزشی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

41

حجم

106/986 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعهد شغلی مدیران آموزشی که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

با تعهداتی که در مورد قدرت و اختیار و مشارکت در تصمیم گیری وجود دارد ، روابط بین مدیران و دیگر افراد در مؤسسات آموزشی و آموزشگاه ها اصولاً متعارف و برابر نیست.مدیران ،اگر چه کمتر ظاهر می شوند ، چه بخواهند و نخواهند نوعاً قدرت بیشتری از معلمان ، فراگیرندگان ، اولیا و دیگران دارند. این قدرت تا حد معینی قانوناً ناشی از موقعیت سلسله مراتب قدرت است ؛ ولی تا حدودی هم عملاً به دلیل دسترسی بیشتر به اطلاعات و افراد گوناگونی است که به واسطه ی موقعیت ها فراهم می شود .

مشخص است که مدیران به اطلاعات بیشتری دسترسی دارند و این امر به آنان اجازه می دهد که تصمیم بگیرند چه اطلاعاتی به دیگران مربوط است و چه اطلاعاتی را باید از دیگر همکاران دریغ و مضایقه کرد و چه اطلاعاتی را باید اصولاً به فراموشی سپرد . بعلاوه ، اطلاعاتی که مدیران نگهداری می کنند محرمانه است . به این سبب اطلاعات بخشی از قدرت است و انباشتن قدرت لزوماً تبعات اخلاقی دارد و هنگامی که توزیع نابرابری از قدرت بین دو گروه وجود دارد ، این رابطه تنها از طریق عمل متعهدانه، متوازن و منطقی می شود.

پایبندی : اشتیاق فرد به عنوان یک همکار برای پاسخگویی به خواسته هایی که از شغل او دارند.

التزام : میزان زمانی که فرد به شغلش اختصاص می دهد و اصطلاحاً درگیر است .

فهرست مطالب

تعریف نظری تعهد شغلی

تعریف عملیاتی تعهد شغلی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعهد شغلی

تعهد شغلی    16

ضرورت و اهمیت تعهد در کار    18

انواع تعهدات مدیریت    19

تعهد شغلی مدیران آموزشی    20

انگیزش چیست؟    22

نظریه نیازهای سه گانه مک کللند        23

شرکت افراد در فعالیت ها و تعهد کاری    24

پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت کتاب جامعه شناسي انحرافات اجتماعي تأليف دکتر جعفر سخاوت مبانی نظری اثربخشی سازمانی ترجمه مقاله مطالعه غیر احتمالی و تصادفی جریانهای هارمونیک نیروگاه بادی پاورپوینت بررسی تاریخ پلورالیسم پاورپوینت سفالوسپورین ها