👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی

هدف از این پایان نامه بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

57

حجم

144/663 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

فرمت

توضیحات کامل

استرس شغلی را می‌توان روی هم جمع شدن عاملهای استرس‌زا و وضعیتهای مرتبط با شغلی دانست که اکثر افراد نسبت به استرس‌زا بودن آن اتفاق نظر دارند. همچنین استرس شغلی را می‌توان کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه‌ای که خواستهای محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آنها برآید تعریف کرد. در بعضی موارد به کارگیری فرد در کاری که با توانایی‌ها و اطلاعات او همخوانی ندارد و یا تغییر در فعالیت کاری او می‌تواند باعث ایجاد استرس در فرد شود.

تقریباً همه مردم، زمانی به استرسی که با شغل آنان مرتبط است، دچار می شوند. اغلب این استرس ها جزیی و کوتاه مدت است و تاثیر کمی بر فرد دارد. اما برای بسیاری از مردم، استرس شدید و طولانی مدت است.وظایف محوله ممکن است موجب ایجاد استرس شوند. اول این که، امکان دارد حجم کار خیلی زیاد باشد. بعضی افراد خود را ملزم به انجام دادن کارهای سخت و طولانی مدت می بینند، به دلیل آن که یا به پول آن نیاز دارند یا آن که تصور می کنند رئیس شان از آنان راضی نخواهد بود. نتایج پژوهشها نشان داده که حجم زیاد کار با تعداد حوادث و مشکلات بهداشتی مرتبط است. دوم این که، بعضی از کارها بیش از فعالیت های دیگر استرس زا هستند. برای مثال، کارهای تکراری که از توانایی های کارگر در آن ها استفاده نمی شوند، موجب استرس می شوند.

مساله دیگری که امکان دارد استرس زا باشد، ارزشیابی کار کارمند است، فرایندی که هم برای رئیس و هم کارمند مشکل است.کارهایی که با جان مردم سروکار دارند نیز استرس زا هستند. مثلاً حجم کار کارکنان پزشکی بسیار زیاد است و آنان اغلب با شرایط حساس مرگ و زندگی سروکار دارند.کوچکترین اشتباهی ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد. در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان، بسیاری از موقعیت های اضطراری پیش می آید که لازم است تصمیم های آنی گرفته و بی درنگ و دقیقاً اجرا شود. این گونه شرایط و نظایر آن ها در حرفه پزشکی، تاثیر خود را می گذارند و اغلب موجب فرسایش روانی شاغلان این حرفه ها می شوند(مسلش ،1982). 

جنبه های دیگری از شغل نیز ممکن است موجب افزایش استرس کارمندان و کارگران شوند. به عنوان مثال، استرس می تواند در نتیجه موارد زیر ایجاد گردد:

فهرست مطالب

"تعریف نظری استرس شغلی"

"تعریف عملیاتی استرس شغلی"

-    2-7)  استرس شغلی    3

-    2-8 ) تعریف استرس    6

-    2-9 ) تعریف استرس شغلی    11

2-9-1)منابع اصلی استرس    13

2-9-2) عوامل استرس زا    14

2-9-3 ) عوامل اجتماعی ایجاد کننده استرس    15

2-9-4) محیط فیزیکی    15

2-9-5 ) انطباق    16

2-9-6 ) سر و صدا    16

2-9-7 ) گرما    17

2-9-8 ) ازدحام    17

-    2-10) نظریه هایی در رابطه با استرس شغلی    17

2-10-1) مدل اضافه بار    18

2-10-2) مدل تداخل    18

2-10-3 ) مدل کنترل    18

2-10-4 ) مدل تنظیم حریم    19

2-10-5 ) تورم    19

2-10-6 ) اهمیت زمینه    20

2-10-7 ) اهمیت ادراک ها    20

2-10-8 )مدل احساس محور استرس حرفه ای    21

2-10-9 ) نظریه احساس کانن ـ بارد    21

2-10-10 ) نظریه برانگیختگی شناختی اریکسونو یورسین    21

2-10-11 ) نظریه خودکار آمدی بندورا    21

-    2-11 ) استرس و شغل    22

2-11-1)محیط فیزیکی    23

2-11-2 )کنترل نداشتن بر قسمت هایی از کار    23

2-11-3 ) روابط میان فردی ضعیف    23

2-11-4) ارتقا و تایید ناکافی    23

2-11-5 ) از دست دادن شغل    23

2-11-6) تعارض    24

2-11-7) خوشایند/خوشایند    24

2-11-8 ) ناخوشایند/ناخوشایند    24

2-11-9 ) خوشایند/ناخوشایند    25

2-11-10) خوشایند، ناخوشایند و چندگانه    25

-    2-12 ) اثرات استرس در محیط کار    25

-    2-13)عامل های استرس شغلی در محیط کار    26

2-13-1) ابهام نقش    27

2-13-2) کم باری نقش    27

2-13-3) ناسازگاری نقش    28

2-13-4)  گران باری نقش    28

-    2-14) استرس شغلی در پرستاران    28

-    2-28) رابطه فرسودگی هیجانی و استرس شغلی    30

-    2-29) رابطه فرسودگی هیجانی و تعهد سازمانی    31

-    2-30) رابطه فر سودگی هیجانی و تفکر سازنده    32

-    2-31) پیشینه تحقیق    33

2-31-1) تحقیقات داخلی    33

2-31-2) تحقیقات خارجی    34

-    منابع    38

-    منابع فارسی:    38

کتاب:    38

مقالات:    39

پایان نامه:    40

مجلات:    41

-    منابع غیرفارسی:    41

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت کليات رشد و تکامل حرکتي پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در بهداشت و محیط زیست پرسشنامه مهارتهای مقابله ای (اسمیت و همکاران، 1995) پرسشنامه مدیریت الکترونیک منابع انسانی کارکنان آموزش و پرورش پروپوزال ارزیابی و تطبیق راه حل های امنیتی در محاسبات ابری