پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و همكاران  28 سوالی | accessing | 9785

پژوهشگر بزرگوار سلام و عرض ادب. پس از خرید فایل پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و همكاران  28 سوالی دقت داشته باشید فقط آن را برای مطالعه خودتان قرار دهید و از فروش بدون اجازه مولف آن خودداری کنید. باتشکر توجه: برخی از کاربران حین پرداخت هزینه محصول پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و همكاران  28 سوالی با پرداخت ناموفق روبرو می شوند. ولی هزینه از کارتشان کسر می شود. نگران نباشید هزینه بعد از حداکثر 72 ساعت و معمولا زودتر برمی گردد.

‫خسته جگر‬ ‫سر‬ ‫گرد‬ ‫پسر‬ ‫نیز‬ پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و همكاران  28 سوالی ‫نام‬ ‫ننگ‬ ‫نگر تا غم و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و همكاران  28 سوالی مهر فرزند چیست‬ ‫جهان‌داوری‬ ‫بیژن‬ ‫ما‬ پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و همكاران  28 سوالی ‫نجویند‬ ‫پشیمان شد از درد دل پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و همكاران  28 سوالی خون گریست‬ ‫برفرازید‬ ‫داد‬ ‫آزرم‬ ‫که‬ پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و همكاران  28 سوالی ‫سربسر‬ ‫میان‬ ‫با‬ ‫جامه‌ی‬ ‫جان‬ ‫زره پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و همكاران  28 سوالی دارد از من چه بایدش خواست‬

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و همكاران  28 سوالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و همكاران  28 سوالی

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و همكاران  28 سوالی

دانلود پرسشنامه استاندارد شده سلامت عمومی گلدبرگ  و همكاران  28 سوالی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

4

حجم

13/524 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پرسشنامه سلامت عمومي

در سال 1972 توسط گلدبرگ  و همكاران ساخته شد (يعقوبي و همكاران، 1374).  اين پرسشنامه معمولاً به عنوان يك ابزار غربالگري سريع مورد استفاده قرار مي‌گيرد. پرسشنامه سلامت عمومي مورد استفاده در اين پژوهش فرم 28 سؤالي است كه در چهار گروه هفت‌تايي علايم كلي را اندازه مي‌گيرند. اين چهار وضعيت عبارتند از: شكايات جسمانی، نشانه های اضطرابی و خواب،‌ کارکرد اجتماعي و نشانه های افسردگي. پرسشنامه سلامت عمومي در سال 1374 توسط يعقوبي و پالاهنگ به فارسي ترجمه شد. 

ضريب پايايي کل آزمون 88/0 و ضريب پايايي خرده آزمون‌ها به ترتيب 77/0 ،81/0 ،50/0 و 58/0 گزارش شده است (همان منبع). اين پرسشنامه با استفاده از مقياس درجه بندي ليكرت از صفر تا سه نمره‌گذاري مي‌شود. در اين پژوهش از اين پرسشنامه به منظور اندازه‌گيري سلامت عمومي افراد در چهار حوزة شكايات جسمانی، نشانه های اضطرابی و خواب،‌ کارکرد اجتماعي، نشانه-های افسردگي و نيز سلامت عمومي به‌طور كلي، قبل و بعد از شركت در برنامة آموزشی استفاده شد.

👇محصولات مشابه با پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و همكاران  28 سوالی👇

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر فرم 28 سوالی همراه با تفسیر، روایی و پایایی معتبر گزارش شرح حال و تفسیر از پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی از یک نمونه واقعی گزارش شرح حال و تفسیر از یک نمونه واقعی از پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی پرسشنامه سلامت عمومی فرزندان 12 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی 12 سوالی همراه با نمره گذاری و تفسیر، پایایی و روایی پرسشنامه 158 سوالی سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) پرسشنامه سلامت عمومی GHQ پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت بررسي پارادوکس و تضاد مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس و نظریه های استرس (فصل دوم) پاورپوینت سیستم اسکلتی بدن انسان ( درس آناتومی ) فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری محیط مدرسه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری مسئولیت پذیری مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره 50 صفحه ادبیات نظری و پیشینه تجربی بازاریابی داخلی پاورپوینت بازاریابی مستقیم بررسی ابعاد و زوایای مدیریت تعالی سازمانی و تشریح مدل سرکوال پاورپوینت امنیت در تجارت و پرداخت الکترونیک مبانی نظری شناسایی و بررسی عوامل موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بررسی ریسک اعتباری مشتریان بانک تجارت بررسی کانال مخابراتی در ارتباط بین دو ایستگاه سیار در سیستم های MIMO بررسی انواع خاکها و راهکارهای متفاوت برای اصلاح و بهتر شدن آنها ولتاژ جریان مستقیم فشار قوی

👇کلمات کلیدی👇

پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ پرسشنامه سلامت روانی ghq 28 دانلود پرسشنامه سلامت روان ghq-28 پرسشنامه سلامت عمومي 28 سوالي-ghq نحوه نمره گذاری پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ دانلود پرسشنامه سلامت عمومی ghq- 28 نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی ghq- 28