👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال تعیین سطح سیستم گردشگری روستایی با روش پتانسیل اکوتوریستی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال تعیین سطح سیستم گردشگری روستایی با روش پتانسیل اکوتوریستی

هدف از این پروپوزال تعیین سطح سیستم گردشگری روستایی با روش پتانسیل اکوتوریستی EP می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

87

حجم

604/744 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

مهمترین هدف توسعه گردشگری داخلی و خارجی خصوصا توسعه گردشگری روستایی، توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق گردشی است. بسیاری از کشورها کم و بیش به گردشگری توجه دارند زیرا مهمترین تاثیر گردشگری در اقتصاد جهانی، ایجاد درامد و اشتغال زایی است. کارشناسان تخمین زده اندکه گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت جهان، 4/3 تریلیون دلار ارزش دارد و این میزان جوابگوی 1/10 درصد محصولات ناخالص جهانی است و 6/10 درصد هزینه اشتغال زایی در جهان را تامین می کند. مسلما بخش کوچکی از گردشگری راگردشگری روستایی تشکیل می دهد. که البته سهم مهمی را در اقتصاد مناطق روستایی دارد. بطور مثال گردشگری روستایی در انگلستان تقریبا هر سال 9 میلیون پوند درآمد ایجاد کرده است و در برخی نقاط این کشور عامل اصلی اشتغال زایی بوده است. توجه به بازده ناخالص و تعداد شغلهایی که گردشگری ایجاد کرده برفواید اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی حاصل از توسعه گردشگری در مناطق روستایی سرپوش خواهد گذاشت. 

این نوشتار پروپوزال سطح بندی نظام گردشگری روستایی با استفاده از مدل EP می باشد. روش تحقیق توصيفي و تحلیلی با بهره گیری از مدل سطح بندی EP می باشد. دراین مدل  با پنج مؤلفه براي ارزيابي وسطح بندي جاذبه هاي تاريخي و طبيعي رضوانشهر بهره گرفته شده كه عبارتند از: جذابيت‎هاي پيراموني، امكانات رفاهي، خدمات فرهنگي، دسترسي و اجتماعات محلي. 

فهرست مطالب

چکیده    1

مقدمه    3

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله    5

1-2 سوال تحقیق    6

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق    6

1-4 اهداف تحقیق    7

1-5 فرضیه    7

1-6 قلمرو تحقیق    7

1-7  محدویت های تحقیق    10

1-8  واژه ها و مفاهیم    10

3-1 روش کار    74

3-1-1 نوع روش تحقيق    74

3-1-2 روش گردآوری    74

3-1-3 ابزار گردآوری    75

3-1-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    75

3-1-5-جامعه آماری و حجم نمونه و مقطع زمانی    75

3-1-6- متغیر های تحقیق    76

3-2 ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه    78

3-2-1 موقعیت    78

3-2-2 مشخصات محیط طبیعی    79

3-2-2-1 توپوگرافی    79

3-2-2-2 زمین شناسی    82

3-2-2-3 اقلیم    89

3-2-2-3-1 درجه حرارت    89

3-2-2-3-2 بارندگی    92

3-2-3 رطوبت هوا    95

3-2-4 ابرناکی سالانه    96

3-2-4-1 ابرناکی ماهیانه    97

3-2-5 ساعات آفتابی    98

3-2-5-1 ساعات آفتابی ماهانه    99

3-2-5-2 روزهای یخبندان    100

3-2-6  فشار هوا    102

3-2-7 باد    103

3-2-8 روش دمارتن اصلاح شده    106

3-2-9 سيستم طبقه بندي آمبرژه    107

3-2-10 منحني آمبروترميك    109

3-2-10-1 خاکشناسی منطقه    110

3-2-10-2 منابع آب    114

3-2-10-3 پوشش گیاهی    118

3-2-11 طبقه جنگلی پست    118

3-2 -11-1جنگلهای مخلوط ( آمیخته ) هیرکانین:    118

3-2-11-2 جنگلهای راش (آلش) کوهستانی    119

3-2-11-3 طبقه کوهستانی فوقانی    119

3-2-11-4 طبقه چراگاههای طبیعی و کوهستانی:    120

3-2-12 مشخصات اجتماعی - جمعیتی    123

3-2-13 تعدادجمعیت در سالهای آماری    123

3-2-14 توزیع و تراکم جمعیت    127

3-2-15 ساختار سنی و جنسی جمعیت    128

3-2-15-1 ساختار جنسی    128

3-2-16 سواد وآموزش    129

منابع و مأخذ    

فهرست جداول

جدول 3-1 تعداد و درصد روستاهای شهرستان رضوانشهر بر حسب طبقات ارتفاعی    51

جدول 3-2 میانگین دمای ایستگاه پیلمبرا سانتی گراد    58

جدول 3-3 داده های حرارتی ایستگاه پیلمبرا درجه سانتیگراد    59

جدول 3-4 متوسط بارندگی و در صد بارش ایستگاه پیلمبرا میلی متر    60

جدول 3-5 درصد بارندگی فصلی ایستگاه پیلمبرا    61

جدول 3-6 میانگین آمار رطوبت نسبی در ایستگاه پیلمبرا-به در  صد    62

جدول 3-7 میانگین درصد رطوبت نسبی هوا در ایستگاه پیلمبرا    62

جدول 3-8 میانگین سالانه روزهای ابری ایستگاه انزلی    63

جدول 3-9 میانگین روزهای ابری ماهیانه ایستگاه انزلی    64

جدول 3-10 میانگین سالانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی    65

جدول 3-11 میانگین ماهیانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی    66

جدول 3-12 وضعیت روزهای یخبندان در ایستگاه هواشناسی پلیمبرا    67

جدول 3-13 میزان فشار ماهانه هوا در بندر انزلی (واحد میلی بار)    68

جدول 3-14 مشخصات بادهای محلی در منطقه مورد مطالعه:    69

جدول 3-15 طبقه‏بندي اقليمي به روش دمارتن    70

جدول 3-16 ارزیابی منابع آب میلیون متر مکعب    77

جدول 3-17 تغییرات جمعیت در سالهای 1390-1385 در شهرستان رضوانشهر1390    82

جدول 3-18 تعداد خانواردر سالهای 1385 و1390 شهرستان رضوانشهر    83

جدول 3-19 بعد خانواردر سالهای 1385  و 1390 درشهرستان رضوانشهر    84

جدول 3-20 تراکم جمعیت  در سالهای 1385  و 1390درشهرستان رضوانشهر    85

جدول 3-21 ساختار جنسی شهرستان رضوانشهر در سالهای 1390-1385    86

جدول 3-22 تعداد افراد باسواد زن و مرد در شهرستان رضوانشهر    87

فهرست نمودارها

نمودار 3-1 تعداد روستاهای شهرستان رضوانشهر بر حسب طبقات ارتفاعی    51

نمودار 3-2 میانگین دمای ایستگاه پیلمبرا شهرستان رضوانشهر    59

نمودار 3-3 متوسط بارندگی ایستگاه پیلمبرا    60

نمودار 3-4 درصد بارندگی فصلی ایستگاه پیلمبرا    61

نمودار 3-5 میانگین درصد رطوبت نسبی در ایستگاه پیلمبرا    63

نمودار 3-6 مقدار ابرناکی سالانه ایستگاه انزلی    64

نمودار 3-7 میانگین روزهای ابری ماهیانه ایستگاه انزلی    64

نمودار 3-8 میانگین سالانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی    65

نمودار 3-9 میانگین ماهیانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی    66

نمودار 3-10 وضعیت روزهای یخبندان در ایستگاه هواشناسی پلیمبرا    67

نمودار 3-11 منحنی آمبروترمیک در شهرستان رضوانشهر    72

نمودار 3-12 تغییرات جمعیت در سالهای 1390-1385 در شهرستان رضوانشهر1390    82

نمودار 3-13 تعداد خانواردر سالهای 1385 و1390 شهرستان رضوانشهر    83

نمودار 3-14 بعد خانواردر سالهای 1385  و 1390 درشهرستان رضوانشهر    84

نمودار 3-15 تراکم جمعیت  در سالهای 1385  و 1390درشهرستان رضوانشهر    85

نمودار 3-16  ساختار جنسی شهرستان رضوانشهر در سالهای 1390-1385    87

نمودار 3-17 تعداد افراد باسواد زن و مرد در شهرستان رضوانشهر    88

فهرست اشکال

شکل 3-1  اقلیم نمای دومارتن    71

شکل 3-2 اقلیم نمای آمبرژه    72

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی عمران ، احداث پارکینگ طبقاتی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت 69 صفحه جزوه درس برنامه ریزی کاربری زمین و روش های طبقه بندی آن اخلاق پژوهش بررسی نقشهای فعلی سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی ایران