👈 فروشگاه فایل 👉

سطوح معنویت در سازمان و بررسی ابعاد آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

سطوح معنویت در سازمان و بررسی ابعاد آن

این پایان نامه در مورد معنویت سازمانی و  با موضوع سطوح معنویت در سازمان و بررسی ابعاد آن می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

48

حجم

215/851 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد معنویت سازمانی و  با موضوع سطوح معنویت در سازمان و بررسی ابعاد آن می باشد. قبل از تشريح و بيان سطوح معنويت در سازمان، لازم است بين معنويت در كار و معنويت در محيط كار فرق گذاشته شود. معمولاً اين دو اصطلاح به جاي يكديگر به كار مي روند، اما با هم متفاوتند. معنويت در كار به جنبه هاي فردي و معنويت در محيط كار به جنب ههاي سازماني آن اشاره دارد. معمولاً معنويت در كار در سطح فردي، و معنويت در محيط كار در سطح سازماني نمايان مي شود. در برخي از نوشته ها واژه « روح در کار »  را براي معنويت در كار، يعني سطح فردي مي آورند و واژه « روح درمحيط كار » براي معنويت در محيط كار، يعني سطح سازماني به كارمي گيرند(کینجرسکی و اسکریپنک، 2004).

معنویت در سازمان، امری نوپا است که می تواند نیرویی قدرتمند و ژرف را برای زندگی به ارمغان آورد. این نیروی قدرتمند زمانی حاصل خواهد شد که زندگی کاری با زندگی معنوی کارکنان پیوند بخورد. با چنین نیرویی، کارکنان تقریباً با هزاران ساعت کاری، می توانند کاری لذت بخش تر، متوازن تر و معنادار تر داشته باشند و وقتی از محیط کار خود فارغ شده و به خانواده می پیوندند، به جای گریز از یکدیگر به یاری هم بشتابند. به دلیل این یکپارچگی و تلفیق، سازمان ها با افرادی اخلاقی تر و مولدتر ممکن است به سودآوری بیشتری نیز دست یابند(عابدی جعفری و رستگار، 1386،ص103)

در مجموع، اهمیت و ضرورت معنویت و معنویت در محیط کار، باعث می شود که خود را علاوه بر معنوی بودن در محیط کار، از لحاظ شغلی و تخصص، تقویت و توسعه دهند و موجبات سلامتی زیستی و روانی خود را فراهم آورند(عابدی جعفری و رستگار، 1386،ص84).گي بنز (2004) در تجزيه و تحليل سطوح معنويت در سازمان؛ به دو سطح اصلي تحت عنوان « معنويت فردي در محيط كار» و « معنويت سازماني در محيط كار» اشاره دارد. در نظر وي معنويت فردي در محي طكار، يك راه و مسيري فردي است به سوي يكپارچه ساختن كار با زندگي معنوي؛ و معنويت سازماني در محي طكار، يك راه و مسيري سازماني به سوي معنويت است كه مي تواند شامل تلاشهاي سازماني براي ايجاد معنويت فردي در محيط كار باشد، اما جهت گيري سازماني آن به سوي اهداف و توانايي هاي سازماني است كه بايد محقق شود.

فهرست مطالب

1-7-3- تعریف مفهومی معنویت سازمان    3

1-7-4- تعریف عملیاتی معنویت سازمانی    3

2-1- مقدمه    7

2-2- معنویت سازمانی    9

2-2-1- مفهوم معنویت    9

2-2-2- تاریخچه معنویت    12

2-2-3- معنويت در محيط كار    12

2-2-4- سطوح معنویت در سازمان    16

2-2-5- ضرورت  معنویت در زندگی کاری، فردی و سازمانی    21

2-2-6- ابعاد معنویت سازمانی    24

2-2-7- دیدگا ههای معنویت و معنویت در محیط کار    24

2-2-9- ابعاد رهبري معنوي    30

2-4- پیشینه تحقیق    33

2-4-1- تحقیقات انجام شده در ایران    33

2-4-2- تحقیقات خارجی    39

2-5- جمع بندی    40

فهرست منابع    43

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت بررسي اقتصاد امنيت پاورپوينت ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري پروتکل درمانی فراشناختی کاهش اضطراب و افسردگی جراحی و عمل زیبایی پاورپوینت جامع و کامل کل کتاب مبانی سازمان و مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان مداخله قدرتهای برون منطقه ای در استقرار سیستمهای امنیت خلیج فارس